Print Erfgoedcel Hasselt >> Werking

Werking

Beleid en beleidsplanning

Gedurende de afgelopen jaren werd het Beleidsplan erfgoed stad Hasselt 2009-2014 uitgevoerd. Dat beleidsplan is afgestemd op de doelstellingen voor erfgoed en musea, die in het lokaal cultuurbeleidsplan geformuleerd werden.

Overleg

Belangrijk in de werking van de Erfgoedcel Hasselt is overleg met het erfgoedveld.

Dit gebeurt op verschillende manieren:
* via de Erfgoedraad
* via de socio-culturele raad
* via individuele contacten met erfgoedliefhebbers

De Erfgoedraad is het platform voor iedereen die rond erfgoed in Hasselt wil nadenken. De erfgoedraad komt vier maal per jaar samen, en wordt voorgezeten door Karin De Greeve. 

Developed by DigitalMind - Powered by eXopera
Erfgoedcel:Hasselt
Paginatitel:
Webadres:/item.php?itemno=1_4_16&lang=NL