Print Nieuws | Nieuwsbrieven >> Nieuws >> Dagboek Marcel Sodermans

Dagboek Marcel Sodermans

RSS Feed RSS Help
Bookmark and Share
    Naar overzicht    

Het dagboek van kolonel Marcel Sodermans: een bijzonder verhaal

Hasselaar Marcel Sodermans, de zoon van de bekende kledingszaak Sodermans-Otten op de Fruitmarkt, begon zijn carrière in het 11de linie als gewoon soldaat enkele weken voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Tijdens en na de oorlog maakte hij carrière, was vervolgens vijf jaar krijgsgevangen in de Tweede Wereldoorlog om tenslotte in 1951 met de rang van kolonel vroegtijdig te overlijden.

Het bijzondere aan deze man is dat hij tijdens de Eerste Wereldoorlog aan een dagboek werkte, waarin hij onder andere schetste hoe hij tijdens Hasselt kermis in 1914 dwars door de linies nog vier dagen verlof doorbracht in zijn geboortestad.

Bovendien geeft dat dagboek een indringend beeld van de stad Hasselt bij het begin van de "Groote Oorlog". De toenmalige beroepsvrijwilliger/soldaat Sodermans ontmoet tijdens de veldtocht van 1914 heel wat Hasselaren op de vlucht, van wie de kinderen en kleinkinderen vaak niet meer weten wat ze tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben gedaan. Hij vecht samen met een aantal andere Hasselaren, of verneemt via de post het wedervaren van zijn kameraden-stadsgenoten in andere regimenten. Sommigen sneuvelden de heldendood, zoals zijn boezemvriend Diederik Spaan die onder zwaar vijandelijk vuur zijn de aanstormende Duitsers bleef bestoken met een mitrailleur die zonder bediening was gevallen.

Opmerkelijk is de carrière van Sodermans: op het einde van de Eerste Wereldoorlog had hij het van gewoon soldaat tot luitenant gebracht, wat aantoont dat hij op militair vlak van uitzonderlijke kwaliteiten blijk gaf. Hij ging dan ook onmiddellijk na de wapenstilstand naar de militaire school en was majoor bij een zusterregiment van het 11de toen de oorlog uitbrak. Hij weigerde te beloven de wapens niet meer op te nemen tegen de Duitsers en bracht zodoende vijf jaar in krijgsgevangenschap door in Prenzlau, waar hij de grote organisator werd van het sociale leven van de krijgsgevangenen.

Hij overleed veel te vroeg in 1951 op 56-jarige leeftijd, waarschijnlijk als gevolg van de ontberingen geleden tijdens zijn gevangenschap.


Geïnteresseerd in dit boek?

Op vrijdagavond 24 oktober 2014 wordt het voorgesteld voor het publiek. Tot die datum kan je voorinschrijven voor dit boek, dat verkocht zal worden voor 19,95 euro. Een e-mail naar marcel@sodermans.com volstaat. Je kan ook online voorinschrijven via www.sodermans.com.

Developed by DigitalMind - Powered by eXopera
Erfgoedcel:Hasselt
Paginatitel:
Webadres:/news.php?newsno=85&lang=NL&catid=6