www.erfgoedcelhasselt.be
 
1 februari 2010
 

Banneux, Godsheide en Rapertingen: inventarissen en rondleidingen

In februari en maart worden 3 nieuwe publicaties aan de reeks Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt toegevoegd. In 2009 rondde kunsthistoricus Thomas Matei de inventarisatie af van 3 parochies: Banneux, Godsheide en Rapertingen.

De publicaties geven een overzicht van alle objecten die een parochie of kerkraad heeft. Tijdens 3 rondleidingen geeft de samensteller meer uitleg over de geschiedenis van de kerk, de belangrijkste stukken en wat de betekenis van de stukken is. en geeft meer uitleg over de geschiedenis van de kerk.  eeft voor elke parochie uitleg bij de mooiste of meest bijzondere objecten:

zondag 14 februari, 15u. 30: Banneux, Onze-Lieve-Vrouw-der-Armenkerk
zondag 28 februari, 15u. 30: Godsheide, Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk
zondag 14 maart, 15u. 30: Rapertingen, Sint-Jozefkerk

De rondleidingen starten steeds om 15u.30. Inschrijven is gewenst en kan gebeuren bij de Erfgoedcel Hasselt (erfgoedcel@hasselt.be of 011 23 96 96)

Na de rondleiding wordt de inventarissen van het religieuze erfgoed te koop aangeboden (€ 15). Vanaf dan is de inventaris ook verkrijgbaar bij Toerisme Hasselt, Lombaardstraat 3, 3500 Hasselt. De publicatie kan ook besteld worden via de website van de erfgoedcel.

Onderzoek rond zevenjaarlijkse processies in de Maas-Rijnregio afgerond

Eind 2009 rondde Gert Gielis, onderzoeker verbonden aan het Katholiek Documentatiecentrum van de KULeuven, een onderzoek af rond de zevenjaarlijkse processies in de Maas-Rijnregio. Hij bekeek de historische ontwikkeling van de 7-jaarlijkse ommegangen en processies in de Maas-Rijnregio van de middeleeuwen tot ca. 1990. De belangrijkste conclusies verschenen in de nieuwsbrief van het KADOC, en kan je hier als pdf bekijken. Ze liggen ook ter inzage in het Stadsarhief Hasselt en Het Stadsmus.

Dit onderzoek, dat gerealiseerd werd in samenwerking met de erfgoedcellen van Tongeren, Sint-Truiden en Hasselt, zal als basis dienen voor een tentoonstelling in Het Stadsmus. De tentoonstelling zal het ontstaan en de ontwikkeling van de 7-jaarlijkse ommegangen en processies in de Maas-Rijnregio belichten, naar aanleiding van de Hasseltse Virga Jessefeesten. De tentoonstelling zal lopen van 5 juni tot 30 augustus 2010.

Limburg siert en versiert - Limburgse voortuintjes in beeld 

Slingers aan de deur en in de tuin voor een pasgeboren kindjes, gedichten tegen de muur voor een jarige, een voordeur voor een nieuw decennium, pompoenen voor Halloween, ... In heel Vlaanderen is het volksgebruik van het versieren van een voortuin gekend. Het Limburgs Volkskundig Genootschap (LVG) wil een inventaris van deze gebruiken uit de Limburgse volkscultuur opstellen, en de markantste voorbeelden publiceren.

 

In 2010 verzamelt het LVG fotomateriaal en gesprekken met de bewoners. Daarvoor doet ze beroep op mensen die lokaal in heel Limburg de tijdelijke fenomenen rapporteren. Daarna gaan interviewers op pad voor een gesprek met de bewoners.

Wie een versierde voortuin ziet, kan contact opnemen met Luk Indesteege van het Limburgs Volkskundig Genootschap (luk.indesteege@telenet.be).

Wie wil meehelpen met het interviewen van bewoners, kan ook bij hem terecht. Voor de interviewers wordt er een korte toelichting en een vragenlijst voorzien.

Voor het project kreeg het Limburgs Volkskundig Genootschap de steun van de Provincie Limburg. Wekelijks brengt Het Belang van Limburg een voorbeeld in de krant. Het project wordt gerealiseerd met de inhoudelijke medewerking van de Limburgse erfgoedcellen, het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, Openluchtmuseum Bokrijk, Heemkunde Limburg en de Academie voor Streekgebonden Gastronomie.

Infosessie funerair erfgoed

Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) organiseert een infosessie over funerair erfgoed. Hoe funerair erfgoed bewaren en inventariseren? Hoe ongebruikte kerkhoven ontsluiten?

Deze en andere vragen komen aan bod.


Donderdag 11 februari 2010, 18.30 uur - 21.00 uur.
Cultureel Centrum, Dieplaan 2, 3600 Genk.

Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht, vóór 2 februari 2010, via amilkers@limburg.be.

Lezing: Erfgoedtoerisme (Marc Laenen)

Kan erfgoedtoerisme bijdragen tot de zingeving en verdieping die erfgoedzorg nastreeft? 
Erfgoedtoerisme zit in de lift. De toeristische sector heeft in dit soort van toerisme een nieuw markt gevonden en met succes. Is erfgoedtoerimse dan een consumptieartikel geworden net als zonnen aan de zee, of city hopping? 

Marc Laenen gaat in op de manieren waarop de mens zijn samen-leven-in-een-omgeving zin en inhoud heeft gegeven en dat door verschillende gemeenschappen op andere manieren is aagepakt. Erfgoedtoerisme laat die verschillende manieren met elkaar in contact komen en brengt gemeenschappen dichter bij elkaar.

Maandag 19 april, 19u.30
Bovenzaal van het stadhuis van Tongeren
Organisatie: VTB Kultuur i.s.m. Provincie Limburg (www.vtbkultuur.be/limburg

Info: Pascal Paque (pascal.paque1@telenet.be of 012 23 71 14)

In deze nieuwsbrief communiceert de Erfgoedcel Hasselt over de activiteiten en het beleid van de Hasseltse erfgoedorganisaties. Opmerkingen en items voor volgende nieuwsbrieven mogen bezorgd worden aan erfgoedcel@hasselt.be. Indien u meent dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn, of dat bepaalde rechten zijn geschonden, dan vernemen wij dit graag zo snel mogelijk.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf u dan hier uit of mail naar erfgoedcel@hasselt.be met vermelding 'uitschrijven nieuwsbrief'.
Erfgoedcel Hasselt
Groenplein 1 - 3500 Hasselt
T +32 11 23 96 96 - F +32 11 23 95 36
erfgoedcel@hasselt.be - www.erfgoedcelhasselt.be
Stad Hasselt Vlaamse Overheid
Uitschrijven
Archief