www.erfgoedcelhasselt.be
 
Virga Jessefeesten: immaterieel erfgoed 10 augustus 2010
 

Virga Jessefeesten 2010 

Op vrijdag 13 augustus 2010 starten in Hasselt de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten. De feesten gaan gepaard met een zeer uitgebreid programma van evenementen, tentoonstellingen, activiteiten, ...


Tijdens de voorbereidingen voor deze editie, die al enkele jaren bezig zijn, ging er heel wat aandacht naar de zorg voor deze belangrijke Hasseltse traditie. 

Vóór en achter de schermen werkten het Virga Jessecomité en de Erfgoedcel Hasselt met verschillende partners samen aan inventarisatie, digitalisering, onderzoek en publiekswerking van dit immateriële erfgoed. Een overzicht van de erfgoedwerking in het kader van de Virga Jessefeesten, vind je op onze minisite Virga Jessefeesten en erfgoed.

 


Dagboeken "rotten" binnenbrengen

Eind 2009 startte de Erfgoedcel Hasselt in samenwerking met het Virga Jessecomité een project om de dynamische werking van de straatcomité's die de versiering van de straten verzorgen tijdens de feesten (de zogenaamde "rotten") te documenteren.

De rotten kregen een dagboek, waarin ze hun plannen, tekeningen, vergaderverslagen, foto's, ... konden plakken. Ook de parochies kregen een dagboek, voor het verslag van hun acties om hun deel van de ommegang tot een goed einde te brengen.

Het rot of de parochie met het mooiste of best gedocumenteerde dagboek, krijgt een ontbijt aangeboden op de dag van de laatste ommegang.

De dagboeken kunnen binnengebracht worden tot en met dinsdag 17 augustus, op de Erfgoedcel Hasselt, Groenplein 1. Tijdens het weekend en op maandag 16 augustus kunnen de dagboeken afgegeven worden bij Toerisme Hasselt.

 

Tentoonstelling Het zevende jaar. Zevenjaarlijkse feesten in de regio Maas-Rijn

De traditie van de Virga Jessefeesten is één van de vele zevenjaarlijkse processies, die de Euregio Maas-Rijn rijk is. Ook in Tongeren, Maastricht, Susteren, Sint-Truiden, Aken, Hoei en Verviers zijn deze tradities nog springlevend. De feesten tonen een aantal opvallende gelijkenissen, maar ook lokaal verankerde verschillen.

Op basis van het onderzoek dat Gert Gielis (KADOC) voerde in opdracht van Het Stadsmus en de erfgoedcellen van Hasselt, Tongeren en Sint-Truiden, stelde Het Stadsmus een tentoonstelling samen met voorwerpen uit alle betrokken steden: relikwieën, toningsformulieren, Mariakronen en -manteltjes, affiches, ....

Zo wordt een beeld geschetst van de levendige en bloeiende processiecultuur in de euregio Maas-Rijn, van in de middeleeuwen tot vandaag. De tradities zijn vaak eeuwenoud en gaan terug op de middeleeuwse heiligdomsvaarten en de 17de-eeuwse mariale verering. De heropleving die deze feesten in de 19de en 20ste eeuw kende, kwam er vanuit religieuze, politieke, ideologische en zelfs - toen al - cultuurtoeristische motieven. 

De tentoonstelling loopt nog tot en met zondag 29 augustus 2010 in Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2, 011 23 98 90.

In deze nieuwsbrief communiceert de Erfgoedcel Hasselt over de activiteiten en het beleid van de Hasseltse erfgoedorganisaties. Opmerkingen en items voor volgende nieuwsbrieven mogen bezorgd worden aan erfgoedcel@hasselt.be. Indien u meent dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn, of dat bepaalde rechten zijn geschonden, dan vernemen wij dit graag zo snel mogelijk.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf u dan hier uit of mail naar erfgoedcel@hasselt.be met vermelding 'uitschrijven nieuwsbrief'.
Erfgoedcel Hasselt
Groenplein 1 - 3500 Hasselt
T +32 11 23 96 96 - F +32 11 23 95 36
erfgoedcel@hasselt.be - www.erfgoedcelhasselt.be
Stad Hasselt Vlaamse Overheid
Uitschrijven
Archief