www.erfgoedcelhasselt.be
 
Nieuwsbrief Erfgoedcel Hasselt 15 9 mei 2011
 

Belle Epoque
Tentoonstelling Hasseltse keramiek (1895-1920) in Blankenberge

Hasseltse keramiek - de keramiek die in de periode van 1895 - 1920 geproduceerd werd in de Hasseltse keramiekfabriek - werd ver buiten de stadsgrenzen besteld en in gevels verwerkt. De Hasseltse vzw Verzamelaars Unie Hasselts keramiek heeft gedurende 10 jaar veel kennis over de productie van de Hasseltse keramiekfabriek verzameld. Op regelmatige basis hield de vereniging tentoonstellingen in Het Stadsmus en het Nationaal Jenevermuseum Hasselt.

Om de Hasseltse art-nouveaukeramiek bij het brede publiek wat meer bekendheid te geven, organiseert de vereniging nu haar eerste "kennismakingstentoonstelling". De tentoonstelling gaat door in de authentieke Belle Epoquevilla, waarin het Belle Epoquecentrum gehuisvest is. Naar aanleiding van een onderzoek van het Blankenbergse (Hasseltse) tegelpatrimonium werd de vereniging door dit centrum gecontacteerd. De samenwerking resulteert nu in een tentoonstelling, waarin een overzicht gegevens wordt van de in Hasselt geproduceerde keramiek uit de periode 1895-1920. 

De tentoonstelling loopt van 16 mei tot en met 16 september 2011. Meer informatie vind je op www.belle.epoque.blankenberge.be

 

Folder Limburgse Open Gebedshuizendag beschikbaar
zondag 15 mei

Op zondag 15 mei zetten 12 gebedshuizen tussen 13u en 18u de deuren open voor bezoekers. Je kan getuige zijn van gebedsmomenten, orgelconcerten, rondleidingen, gospel, theeceremoniën, tentoonstellingen, ... en in ieder gebedshuis staat je ook een artistiek, cultureel of culinair extraatje te wachten. In de Sint-Quintinuskathedraal zullen de schedelrelieken te bekijken zijn en kan je een rondleiding met gids volgen om 15 uur.

Download de programmafolder hier.

De deelnemende gebedshuizen zijn:

 • Ayasofya Moskee (Turkse moskee)
 • Badr Moskee (Marokkaanse moskee)
 • Baha’i gemeenschap
 • Bait-Ur-Raheem Moskee (Ahmadiyya moskee)
 • Vrijzinnig-Humanistische gemeenschap
 • Evangelische Kerk De Zaaier
 • Kerkgemeenschap van de Zevende Dag (Adventskerk)
 • Orthodoxe Parochie Drie Hiërarchen Hasselt
 • Sint-Quintinuskathedraal
 • Verenigde Protestantste Kerk
 • Volle Evangelie Gemeente Gibeon
 • Church of Pentecost (Pinkstergemeenschap)

Meer info? Integratiedienst Hasselt, Groenplein 1, 3500 Hasselt, 011 23 94 36 of integratie@hasselt.be

De Limburgse Open Gebedshuizendag in Hasselt is een organisatie van Stad Hasselt, het Provinciaal Integratiecentrum, het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid en vzw INTRO.

 Fotoarchieven: praktische aanbevelingen voor bewaring en beheer
brochure van het Algemeen Rijksarchief

 Het Algemeen Rijksarchief publiceerde onlangs een brochure met duidelijke aanbevelingen en praktische tips over het archiveren van fototmateriaal. Een collectie foto's - analoog of digitaal - stelt vele archieven voor zeer specifieke en complexe vragen. De diversiteit aan dragers en procédés is groot en het is niet eenvoudig om elk type aangepast te beheren. De brochure wil richtlijnen en aanbevelingen meegeven aan archieven, mmar iedereen die bezig is of start met een goed beheer van zijn fotocollectie, vindt hier aanbevelingen terug.

Meer informatie over de brochure vind je op de website van het Algemeen Rijksarchief en in deze pdf. Deze brochure is het negende deel in een reeks adviesbrochures en aanbevelingen van het Rijksarchief. Deze brochures behandelen uiteenlopende thema’s uit de archiefzorg, van schimmels tot digitalisering. Al deze brochures zijn digitaal ter beschikking op de website van het Rijksarchief.

 

 

 

 

Tradities
Publicatie van Volkskunde Vlaanderen over tradities in Vlaanderen

Ieder jaar zetten we een schoentje klaar voor de Sint, doen we een wens als we de kaarsjes op onze verjaardagstaart uitblazen, eten we zoetigheden op Suikerfeest en zetten we met Allerheiligen chrysanten op het graf. Pannenkoeken horen dan weer bij Lichtmis zoals suikerbonen bij een geboorte. En jaarlijks vieren we met zijn allen carnaval en valentijn.

Veel momenten in een mensenleven zijn verbonden met typische gewoontes en gebruiken. Het zijn tradities van
onze (voor)ouders die we zelf graag voortzetten. Elke generatie geeft zo een stukje cultuur door aan de volgende.
Volkskunde Vlaanderen vzw ging op zoek naar de tradities die een bijzondere rol spelen in ons leven en
onderzocht waarom die zo belangrijk voor ons zijn.

Met het boek Tradities laat Volkskunde Vlaanderen vzw zien hoe divers de tradities zijn die vandaag de dag in Vlaanderen worden beleefd. Dat ‘laten zien’ mag vrij letterlijk worden opgevat dankzij de levendige foto’s van Nick Hannes, die in 2009 de Nikon Press Photo Award in de wacht sleepte. Verder komen ook Marcel Van den Berg, Katrijn D’hamers en Rik Torfs aan het woord, die vanuit hun eigen perspectief prikkelende bijdragen leveren over tradities.

Meer informatie over de publicatie vind je op www.tradities.be of op www.volkskunde-vlaanderen.be.

 

 


In deze nieuwsbrief communiceert de Erfgoedcel Hasselt over de activiteiten en het beleid van de Hasseltse erfgoedorganisaties. Opmerkingen en items voor volgende nieuwsbrieven mogen bezorgd worden aan erfgoedcel@hasselt.be. Indien u meent dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn, of dat bepaalde rechten zijn geschonden, dan vernemen wij dit graag zo snel mogelijk.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf u dan hier uit of mail naar erfgoedcel@hasselt.be met vermelding 'uitschrijven nieuwsbrief'.
Erfgoedcel Hasselt
Groenplein 1 - 3500 Hasselt
T +32 11 23 96 96 - F +32 11 23 95 36
erfgoedcel@hasselt.be - www.erfgoedcelhasselt.be
Stad Hasselt Vlaamse Overheid
Uitschrijven
Archief