www.erfgoedcelhasselt.be
 
Nieuwsbrief Erfgoedcel Hasselt 22 16 december 2011
 

Beste wensen voor 2012! 

De medewerkers van de Erfgoedcel Hasselt wensen jullie prettige feesten en een goed begin van het nieuwe jaar! Laat onderstaande projecten je inspireren voor erfgoed in 2012!

Hanne, Anke en Tine

Vorming inventaris van het onroerende erfgoed

De Erfgoedcel Hasselt organiseert samen met Heemkunde Vlaanderen en het agentschap Onroerend Erfgoed een vormingssessie over de inventariswebsite van het onroerende erfgoed in Vlaanderen.

De website http://inventaris.vioe.be is de digitale toegangspoort tot de online Inventaris van het Onroerend Erfgoed, beter bekend als Bouwen door de eeuwen heen. De grootste deelinventaris die je momenteel kan raadplegen, is die van het bouwkundig erfgoed. In dit langlopende project zijn momenteel meer dan 78.000 items van bouwkundige waarde opgenomen, inclusief klein erfgoed, funerair erfgoed en historische orgels.
In een twee uur durende opleiding zullen erfgoedonderzoekers van het agentschap Onroerend Erfgoed de website toelichten. Er zal vooral aandacht besteed worden aan de zoekmogelijkheden die de databanken bieden. Ook wordt aandacht besteed aan de historiek van het inventarisproject, aan de GIS-toepassingen van het inventarismateriaal en aan de rechtsgevolgen die aan de opname in de inventaris kunnen gekoppeld worden.

Praktisch
dinsdag 31 januari 2012 om 20 uur 
Poortgebouw Abdijsite Herkenrode
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is wel verplicht (tijl.vereenooghe@heemkunde-vlaanderen.be of 015 20 51 74).

Wereldoorlog I en ook Wereldoorlog II - een veelheid aan projecten

2014 lijkt nog ver weg, maar om een project rond de herdenking aan de Eerste Wereldoorlog te realiseren, begint het erfgoedlandschap zich al wat te roeren. Maar ook voor Wereldoorlog II worden nieuwe initiatieven genomen. Verschillende Limburgse erfgoedactoren hebben al concrete plannen en er worden infosessies rond het thema georganiseerd. Deze projecten kunnen we alvast meegeven:

  • De Eerste Wereldoorlog in Haspengouw: een reeks lezingen rond WOI, georganiseerd door de erfgoedcellen van Tongeren en Sint-Truiden, in samenwerking met het Rijksarchief te Hasselt. Meer informatie vind je op www.erfgoedcelsint-truiden.be of op www.erfgoedceltongeren.be
  • Soldatenlaarzen en kauwgom: een project van de projectvereniging Erfgoed Limburgse Kempen, waarbij het verzamelen van immaterieel erfgoed rond de Tweede Wereldoorlog centraal staat. De projectvereniging is nog op zoek naar vrijwilligers. Voor meer informatie kan je terecht op www.soldatenlaarzenenkauwgom.be of bij evelien.elk@gmail.com.

Gezocht: fotomateriaal Boerenbondmagazijnen Slachthuiskaai

De Erfgoedcel Hasselt is op zoek naar fotomateriaal van de voormalige Boerenbondmagazijnen aan de Slachthuiskaa in Hasselt, uit de periode 1965-1970. Wie informatie hierover heeft, kan terecht bij de erfgoedcel (tine.rock@hasselt.be of 011 23 96 97).

Nieuw erfgoedconvenant en uitbreiding van bestaande convenants

Sinds eind november telt Vlaanderen 21 erfgoedconvenants. Op 18 november keurde minister Schauvlieghe de oprichting van een nieuw convenant goed: de projectvereniging Cultuurdijk zal de erfgoedzorg voor de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele. Het convenant met de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel wordt verlengd, en de projectverenigingen Kempens Karakter en Haspengouw worden uitgebreid. Lees hier de persmededeling van minister Schauvlieghe.
Een overzicht van de bestaande erfgoedcellen vind je op www.erfgoedcellen.be.

In deze nieuwsbrief communiceert de Erfgoedcel Hasselt over de activiteiten en het beleid van de Hasseltse erfgoedorganisaties. Opmerkingen en items voor volgende nieuwsbrieven mogen bezorgd worden aan erfgoedcel@hasselt.be. Indien u meent dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn, of dat bepaalde rechten zijn geschonden, dan vernemen wij dit graag zo snel mogelijk.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf u dan hier uit of mail naar erfgoedcel@hasselt.be met vermelding 'uitschrijven nieuwsbrief'.
Erfgoedcel Hasselt
Groenplein 1 - 3500 Hasselt
T +32 11 23 96 96 - F +32 11 23 95 36
erfgoedcel@hasselt.be - www.erfgoedcelhasselt.be
Stad Hasselt Vlaamse Overheid
Uitschrijven
Archief