www.erfgoedcelhasselt.be
 
Nieuwsbrief Erfgoedcel Hasselt 23 20 januari 2012
 

Hasselt 2O - Water vroeger, nu en later
Gezocht: historische foto's van kleine waterlopen in Hasselt
 

Het activiteitenprogramma rond water in Hasselt begint vorm te krijgen. De suggesties en oude foto's druppelen binnen bij de erfgoedcel. Om ook voldoende materiaal te hebben voor de kleinere waterlopen van onze stad, doet de erfgoedcel opnieuw een beroep op jou als erfgoedliefhebber: de Slangbeek, de Busselkesbeek of de Miezerikbeek, ...  en alle activiteiten rond en in het water: materiaal over al deze zaken blijft welkom!

Het materiaal kan binnengebracht worden bij de Erfgoedcel Hasselt; het wordt meteen ingescand en je kan het terug meenemen.
De Erfgoedcel Hasselt wil de verdwenen waterwegen terug in het straatbeeld brengen en deze geschiedenis zo volledig mogelijk maken op www.hasel.be.

INFO
Anke Souvereyns
Erfgoedcel Hasselt
tel.  011 23 90 87
anke.souvereyns@hasselt.be


Helden
Erfgoeddag 2012: zondag 22 april 2012

Noteer alvast 22 april in jullie agenda! Het is dan opnieuw Erfgoeddag, de hoogdag van de Hasseltse erfgoedverenigingen en -instellingen om het rijke Hasseltse erfgoed in de kijker te zetten. Met het thema "Helden" was zoeken naar een interessante activiteit voor velen geen enkel probleem.

Het programma is afgerond en belooft de moeite te worden met een waaier aan activiteiten: een gezinswandeling, tentoonstellingen, een fietstocht, wijkwandelingen, lezingen en een internationale kunstenaar op de Groene Boulevard! Hou onze website en de website www.erfgoeddag.be vanaf maart goed in de gaten!


Geen kinderspel
lezingenreeks over kinderen vroeger en nu

In samenwerking met KHLim-Surplus organiseert vtbKultuur Limburg een interessante lezingenreeks over het kinder vroeger en nu. Denken over het kind heeft alleen al tijdens de afgelopen eeuw een grondige verandering ondergaan. Vanuit verschillende invalshoeken illustreren experten de visie op het kind doorheen de eeuwen.

De lezingenreeks startte op 19 januari en loopt nog tot 29 maart, met op donderdagavond lezingen op diverse locaties. Een overzicht van de lezingen en de sprekers vind je op de website van vtbKultuur Limburg.
Het project wordt afgesloten met de tentoonstelling "Klein grut, groot verhaal - een brede kijk op kinderen" in Zaal Onder de toren. De tentoonstelling loopt tot 29 maart.


Oproep activiteiten voor Europese week van de Begraafplaatsen (26 mei - 3 juni)

In 2011 namen een 30-tal steden op één of andere manier deel aan de Europese Week van de Begraafplaatsen. Epitaaf vzw en vzw Grafzerkje slaan nu de handen in elkaar om in 2012 nog meer activiteiten te kunnen aanbieden.  

Wie interesse heeft om een activiteit te organiseren rond het funeraire erfgoed van de eigen streek, kan in deze historiek en voorbeelden ideeën opdoen en via dit formulier de inschrijving van het project doen. Het kan gaan om een georganiseerde rondleiding op een begraafplaats of op een kerkhof, een tentoonstelling over een funerair gegeven, een voordracht, een performance of een toneelvoorstelling,… De mogelijkheden zijn onbeperkt.

INFO
Jacques Buermans
buermans@scarlet.be

In deze nieuwsbrief communiceert de Erfgoedcel Hasselt over de activiteiten en het beleid van de Hasseltse erfgoedorganisaties. Opmerkingen en items voor volgende nieuwsbrieven mogen bezorgd worden aan erfgoedcel@hasselt.be. Indien u meent dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn, of dat bepaalde rechten zijn geschonden, dan vernemen wij dit graag zo snel mogelijk.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf u dan hier uit of mail naar erfgoedcel@hasselt.be met vermelding 'uitschrijven nieuwsbrief'.
Erfgoedcel Hasselt
Groenplein 1 - 3500 Hasselt
T +32 11 23 96 96 - F +32 11 23 95 36
erfgoedcel@hasselt.be - www.erfgoedcelhasselt.be
Stad Hasselt Vlaamse Overheid
Uitschrijven
Archief