www.erfgoedcelhasselt.be
 
Nieuwsbrief Erfgoedcel Hasselt 24 17 februari 2012
 

Hasselt 2O - Water vroeger, nu en later
Gezocht: verhalen en voorwerpen over water in Hasselt
 

De Erfgoedcel Hasselt doet beroep op jouw kennis en herinneringen over water in Hasselt. Heb jij, of iemand die je kent, ooit iets meegemaakt in of met water, heb je interessante informatie of gewoon een leuke anekdote? Dan willen we deze graag horen!  Ook voorwerpen met betrekking tot water zijn welkom: ben je in het bezit van maquettes van bruggen of schepen, historische waterblussers of andere boeiende voorwerpen, geef ons dan zeker een seintje.

Info: Anke Souvereyns (anke.souvereyns@hasselt.be of 011 23 90 87)

Wimmertingen in oorlogstijden

Werkgroep W700 organiseert 3 activiteiten en een tentoonstelling over het leven in Wimmertingen in oorlogstijden. 

  • zondag 26 februari: oorlogswandeling langs plaatsen waar in oorlogstiijd iets gebeurde. Na de wandeling wordt je een kom soep aangeboden.
    Praktisch: vertrek aan de Sint-Niklaaskerk om 14 uur. Deelname kost € 2.
  • zaterdag 3 maart: lezing over de Bevrijding van Wimmertingen door de Canadezen. Aansluitend stelt Toontje Gilissen zijn publicatie Oorlog in Wimmertingen voor. De tentoonstelling zal aansluitend tot 19 uur geopend zijn (De Wimbert).
  • zondag 4 maart: tentoonstelling in De Wimbert is geopend van 14 uur tot 18 uur

Meer informatie is verkrijgbaar bij Toontje Gilissen (toontje.gilissen@telenet.be).

Spraakma(k)kers. Limburg in Taalvariatie
Startschot tijdens Portie Erfgoed (Studio TVL) op maandag 27 februari

Op maandag 27 februari geven het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, de Limburgse erfgoedcellen en projectvereniging Erfgoed tussen Maas en Kempen, FARO, Bokrijk en Taalvariaties vzw het startschot van het project Spraakma(k)kers. Limburg in Taalvariatie. 
Met dit project vragen zij de aandacht voor de grote schat aan taalvariatie in Belgisch-Limburg. Het is een erfgoedproject waarbij ze Limburgers vragen hun eigen taalgebruik- en ervaringen te delen. Kijken dus!

Info: Sylvia Weusten (sweusten@limburg.be)

De Eerste Wereldoorlog: studiedag en workshop in Hasselt

Het dagelijkse leven. Geen alledaags verhaal
zaterdag 3 maart - Abdijsite Herkenrode

Hoe onderzoek je het alledaagse leven van de gewone m/v uit een periode waarover niemand meer kan getuigen? Hoe kun je
erfgoed (foto’s, prenten, brieven, krantenartikels, voorwerpen, …) uit de periode 1900–1918 laten spreken? Welke nieuwe kijk op
het dagelijkse leven van de gewone m/v kunnen ze je geven? Hoe pak je dat concreet aan?
Heemkunde Limburg, de Limburgse erfgoedcellen, het PCCE en het Rijksarchief van Hasselt organiseren een studiedag rond de onderzoeksmethode history from below. 
Het programma en informatie over de inschrijvingen vind je op de uitnodiging (pdf-bestand). 


Het dagelijkse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog
donderdag 29 maart  - Rijksarchief Hasselt

FARO. Steunpunt voor cultureel erfgoed en het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog organiseren in de vijf provincies workshops rond de Eerste Wereldoorlog. Er wordt stilgestaan bij actuele tendenzen in het historisch onderzoek naar Wereldoorlog I en bij het bronnenmateriaal dat voorhanden is. De nadruk ligt op het dagelijkse leven. Daarnaast worden de mogelijkheden voor kwalitatieve en duurzame ontsluiting voor het publiek verkend. 
Het programma en meer praktische informatie vind je in de folder (pdf-bestand).

De smaak van bier in het speelhof van Wideux
De Nacht van de Geschiedenis in Sint-Lambrechts-Herk 

Op dinsdag 20 maart gaat de 10de editie van de Nacht van de Geschiedenis door. In samenwerking met het Davidsfonds organiseert Erfgoed Sint-Lambrechts-Herk dan een historische wandeling (3 km) in Sint-Lambrechts-Herk, rond het thema. De wandeling vertrekt om 19 uur 30 aan het Beukenhof, en gaat via het kasteel en de kapel van Wideux richting Bloonwinning. Op elke locatie is er een degustatie voorzien.

Praktisch: deelname kost € 12 / € 15 en inschrijven doe je vóór 10 maart bij Davidsfonds Hasselt: Willy Orlandini (willy.orlandini@gmail.com of 0475 79 04 97).

Cursus auteursrechten lokt veel geïnteresseerden

Op 9 februari ll. organiseerde het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed de cursus ‘Omgaan met auteursrechten bij het maken van een papieren of digitale publicatie’, waarin prof. dr. Hendrik Vanhees ons vlot doorheen de wereld van het intellectuele eigendom loodste. Met vele sprekende voorbeelden werd het een boeiende trip, die echter gerust nog wat langer had mogen duren, want voor de meeste aanwezigen was het een relatief nieuwe materie.

Uit de vele vragen achteraf bleek dat erfgoedwerkers het auteursrecht toch vooral als een noodzakelijke last ervaren en manieren zoeken om er snel ‘vanaf’ te zijn. Waarom zou bijvoorbeeld een foto uit de jaren ‘70, waarvan geen mens meer weet wie de fotograaf was, nu niet gepubliceerd mogen worden in een onderzoeksartikel? Hoewel de kans op een aanklacht misschien klein is, toch blijft het een inbreuk op de regel: voor elke, zelfs gedeeltelijke reproductie, distributie of publieke mededeling van een werk heb je een schriftelijke toestemming nodig van alle auteurs (zijnde ieder persoon die een creatieve bijdrage aan het werk heeft geleverd), zelfs als het werk in kwestie je eigendom is. Bij werken die anoniem of onder een pseudoniem ontstonden, moet je tot 70 jaar na de totstandkoming ervan toestemming vragen aan de uitgever. En als je niemand kan contacteren om toestemming te vragen, mag je er in principe ook niets mee doen. De wetgeving bezorgt ons hiermee al eens kopzorgen, maar laten we tot slot toch maar dankbaar zijn dat ook onze eigen creaties door het auteursrecht goed beschermd worden!

Heb je nog vragen over auteursrecht, dan kan je terecht bij het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (Tine Hermans, thermans@limburg.be).

Oprichting nieuwe middenveldorganisatie voor onroerend erfgoed: Nieuwe Erfgoedorganisatie (NEO)

Op maandag 16 januari 2012 werd de nieuwe middenveldorganisatie voor onroerend erfgoed officieel opgericht. Voorlopig wordt de nieuwe vzw NEO (afkorting van Nieuwe Erfgoedorganisatie) genoemd. In het najaar komt de nieuwe organisatie met een definitieve naam naar buiten. Dit jaar wordt er achter de schermen nog hard verder gewerkt en de oprichtende organisaties. Forum voor Erfgoedverenigingen, Erfgoed Vlaanderen en Open Monumentendag Vlaanderen zullen in de loop van 2012 hun activiteiten en personeel naar deze nieuwe organisatie overdragen. Wordt vervolgd!

Info: info@eennaamvoorerfgoed.be | www.eennaamvoorerfgoed.be

In deze nieuwsbrief communiceert de Erfgoedcel Hasselt over de activiteiten en het beleid van de Hasseltse erfgoedorganisaties. Opmerkingen en items voor volgende nieuwsbrieven mogen bezorgd worden aan erfgoedcel@hasselt.be. Indien u meent dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn, of dat bepaalde rechten zijn geschonden, dan vernemen wij dit graag zo snel mogelijk.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf u dan hier uit of mail naar erfgoedcel@hasselt.be met vermelding 'uitschrijven nieuwsbrief'.
Erfgoedcel Hasselt
Groenplein 1 - 3500 Hasselt
T +32 11 23 96 96 - F +32 11 23 95 36
erfgoedcel@hasselt.be - www.erfgoedcelhasselt.be
Stad Hasselt Vlaamse Overheid
Uitschrijven
Archief