www.erfgoedcelhasselt.be
 
Nieuwsbrief Erfgoedcel Hasselt 8 maart 2012
 

Programma Erfgoeddag Helden
zondag 22 april 2012

Het programma voor Erfgoeddag 2012 in Hasselt is rond. Het belooft opnieuw een gevarieerde dag te worden, met een aanbod met voor elk wat wils. Adrien de Gerlache krijgt een centrale plaats, maar ook gezinnen met kinderen en fietsers zullen hun gading vinden.

Een overizcht van de activiteiten vind je vanaf eind maart op de website of in de lokale programmabrochure, die via de dienst toerisme, de musea, de bibliotheken en de deelnemende instellingen verspreid zal worden. Voor het programma in de rest van Vlaanderen kan je vanaf eind maart terecht op www.erfgoeddag.be.

Voor meer informatie kan je terecht bij de Tine Rock (tine.rock@hasselt.be of 011 23 96 97).

 

Spraakma(k)kers
Limburg in taalvariatie

Hoe wordt er in de klas, op het werk of thuis aan de keukentafel gesproken? Welke woorden stromen er uit de Limburgse monden op een sollicitatiegesprek of over de schutting bij het maken van een praatje met de buurman? Wordt er thuis Inuktitut of Swahili of juist een eigen variant van de Noord-Limburgse tussentaal gesproken?
Samen met de Limburgse erfgoedcellen, Taalvariaties vzw, FARO en Domein Bokrijk, gaat het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed op zoek naar de grote rijkdom aan taalvariatie in Limubrg. Iedereen kan in zijn eigen omgeving de vormen van taal registreren en bezorgen bij het PCCE.

Meer informatie vind je in deze oproep naar materiaal. De contactpersoon voor dit project is Sylvia Weusten (sweusten@limburg.be of 011 23 75 82).

 

Alaaf!
Tentoonstelling over carnavalsaffiches in Het Stadsmus

Van 3 tot 25 maart loopt in Het Stadsmus een tentoonstelling over de heropleving van de carnavalstraditie in Hasselt in de periode 1939-1955. Een tweede zaal is gewijd aan Vriendenkring de Reuzen-Kempische wijk, met uniek filmmateriaal over de wijk en zijn activiteiten in de jaren 1950 en de ontwerptekeningen van carnavalswagens van de hand van Ernest Roosen, voorzitter van de Vriendenkring en een van de drijvende krachten achter de heropleving van carnaval.

De toegang is gratis.
Meer informatie vindt u  op de website van Het Stadsmus of bij Mieke Strauven, stadsarchivaris (mieke.strauven@hasselt.be of 011 23 98 78)

 

Mars van het 11de linieregiment 

Op 12 april organiseren wsv Dragonders, Militair Commando Provincie Limburg en Ons 11de de Mars van het 11de linieregiment. Je kan vertrekken vanuit Leopoldsburg of vanuit Hasselt. Voor beide wandelingen is het verplicht je voorafgaand aan de wandeling in te schrijven. Er zijn wandelingen van 32 km (vertrek Leopoldsburg), 43 km (vertrek Leopoldsburg), 4 km (vertrek Hasselt), 8 km (vertrek Hasselt) en 12 km (vertrek Hasselt).

Voor meer informatie kan je terecht bij Luk Oliestelder (luk.oliestelder@hasselt.be)

 

Studiedagen voor jonge historici
Cegesoma

Op woensdag 21 maart 2012 en op vrijdag 27 april 2012 verleent het SOMA opnieuw het woord aan jonge historici uit heel het land. De traditie van “Studiedagen voor jonge historici” ging in 2006 van start vanuit de vaststelling dat veel masterscripties na september in universiteitsbibliotheken dreigen te bestoffen, ondanks hun kwaliteit en hun waardevolle bijdrage aan de kennis over de eigentijdse Belgische geschiedenis.

Dit jaar krijgen een twintigtal afgestudeerde Masters van het academiejaar 2010-2011 de kans om de resultaten van hun eindverhandeling aan een publiek van vakhistorici, studenten geschiedenis en historisch geïnteresseerden voor te stellen. Op 21 maart presenteren negen jonge historici hun onderzoek, dat handelde over de Eerste Wereldoorlog. Op 27 april is het de beurt aan een groep Masters die een scriptie schreven over de Tweede Wereldoorlog. Hopelijk zullen hun bijdragen aanleiding geven tot boeiende discussies en gedachtewisselingen.

Praktisch
Het programma vind je in deze folder.
Deelname is gratis, maar op voorhand inschrijven is verplicht en kan gebeuren bij Karel Strobbe (karel.strobbe@cegesoma.be of 02 556 92 11).

In deze nieuwsbrief communiceert de Erfgoedcel Hasselt over de activiteiten en het beleid van de Hasseltse erfgoedorganisaties. Opmerkingen en items voor volgende nieuwsbrieven mogen bezorgd worden aan erfgoedcel@hasselt.be. Indien u meent dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn, of dat bepaalde rechten zijn geschonden, dan vernemen wij dit graag zo snel mogelijk.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf u dan hier uit of mail naar erfgoedcel@hasselt.be met vermelding 'uitschrijven nieuwsbrief'.
Erfgoedcel Hasselt
Groenplein 1 - 3500 Hasselt
T +32 11 23 96 96 - F +32 11 23 95 36
erfgoedcel@hasselt.be - www.erfgoedcelhasselt.be
Stad Hasselt Vlaamse Overheid
Uitschrijven
Archief