www.erfgoedcelhasselt.be
 
De eerste Hasseltse erfgoednieuwtjes van 2013 25/01/2013
 
Snelmenu: Gelukkig Nieuwjaar - Samenstelling Hasseltse socioculturele raad, kunstenraad en erfgoedraad - Erfgoedgeneraal - Subsidies projecten WOI - Kunst en Erfgoed in de Kijker - Geleide bezoeken in Herkenrode - Tersluiks. Alcoholsmokkel en sluikstokerij in de Lage Landen - Vorming beheerders erfgoedcollecties

  Gelukkig Nieuwjaar

Bij de start van het nieuwe jaar horen uiteraard de nodige wensen. De Erfgoedcel Hasselt wenst jou en je familie dan ook het allerbeste voor 2013!

Wij zijn alvast begonnen aan een nieuw werkjaar. Ook in 2013 zullen we ons maximaal inzetten voor het Hasseltse erfgoed. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, hou dan zeker deze nieuwsbrief, onze website en de facebook-pagina in de gaten.

 

  Samenstelling Hasseltse socioculturele raad, kunstenraad en erfgoedraad

Was jouw vereniging lid of was je als deskundige lid van de socioculturele, de kunsten- of de erfgoedraad? Hernieuw dan je lidmaatschap voor 28 februari door een mail te sturen naar cultuur@hasselt.be. Daarop krijg je een toetredingsformulier doorgestuurd.

Was je tot nu toe niet betrokken bij de socioculturele, de kunsten- of de erfgoedraad, maar ben je hierin wel geïnteresseerd? Of ben je een pas opgerichte vereniging (ten minste 1 jaar)? Ook dan kan je je kandidaat stellen. Mail naar cultuur@hasselt.be vóór 28 februari. Daarop ontvang je een toetredingsformulier.

De voorwaarden kunnen worden opgevraagd bij:
Dienst voor cultuur, Groenplein 1, 3500 Hasselt, tel. 011/23.95.50, cultuur@hasselt.be

 

  Erfgoedgeneraal

Paul Vranken is de Erfgoedgeneraal van Kuringen!

Tussen 20 januari en 17 februari kan je in Het Stadsmus kennismaken met het aangrijpende relaas van Paul Vranken, wiens grootvader Pieter-Michiel Quintiens en ooms Arthur,  Andreas en August elk een rol speelden bij de strijd tegen de bezetters. Ontdek hun verhaal in Het Stadsmus of op de website van Erfgoedgeneraal.

Contact:
Het Stadsmus
www.hetstadsmus.be
www.erfgoedgeneraal.be

Foto: Filip Claessens

 

  Subsidies projecten WOI

In 2014 is het honderd jaar geleden dat Wereldoorlog I uitbrak.
De provincie Limburg (meer bepaald het PCCE) wil lokale projecten die zich richten op de herdenking van de Groote Oorlog in Limburg financiële ondersteuning geven.
Belangrijkste voorwaarde is dat het eigen project bijdraagt tot een groter verhaal van Wereldoorlog I in Limburg. Een eerste beoordelingsronde van de ingezonden projectvoorstellen vindt plaats begin april 2013. Stuur daarom je subsidieaanvraag binnen uiterlijk 1 april 2013.

Alle informatie vind je op de website van het PCCE.

 

  Kunst en Erfgoed in de Kijker

Met de voordrachtenreeks Kunst en Erfgoed in de Kijker (KEIK) wil Het Stadsmus geïnteresseerden kennis laten maken met de onderzoeksresultaten van de geschiedenis van een specifiek collectiestuk.
Op zaterdag 9 februari komt historica Marleen Martens een beeldengroep, die de graflegging van Christus uitbeeldt, toelichten. Het collectiestuk van het stadsmuseum is in bruikleen gegeven aan de zusters van het Heilig Graf in Herkenrode, voor de mooie tentoonstelling over de geschiedenis van hun orde in Hasselt. Wat is de betekenis van deze beelden? Waarom is het thema zo belangrijk voor de zusterorde?
De tentoonstelling van de zusters van het Heilig Graf is nog te bezoeken, en dit enkel via reservatie bij Toerisme Hasselt (+32 11 23 95 42).

Lezing praktisch:
Gratis
Zaterdag 9 februari 2013, 15 uur
Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2, 3500 Hasselt, 011 23 98 90.

 

  Geleide bezoeken in Herkenrode

Vanaf februari kan je op de Abdijsite Herkenrode iedere eerste zondag van de maand een geleid bezoek aan het nieuwe Belevingscentrum volgen. In het unieke historische kader van de voormalige stallen en koetshuis maak je kennis met de oudste en vooral ook rijkste vrouwenabdij van de Nederlanden. Het chronologische parcours vertelt over 600 jaar abdissen en werkzusters, in voor- en tegenspoed. Oorspronkelijk beeldmateriaal, ensceneringen, … geven een totaalervaring die aantrekkelijk en beklijvend is. Een must voor elke Hasselaar die het nieuwe Belevingscentrum nog niet bezocht!

Alle praktische info vind je op de website van de Abdijsite Herkenrode.

 

  Tersluiks. Alcoholsmokkel en sluikstokerij in de Lage Landen

Het illegaal stoken van alcohol en de alcoholsmokkel zijn lucratieve bezigheden waarin Belgen en Nederlanders aan elkaar gewaagd bleken. De creativiteit kende geen grenzen: clandestiene praktijken, smokkelattributen, illegale stooktoestellen, … Maar wie waren deze sluikstokers en smokkelaars, wat waren hun motieven, hoe gingen zij te werk, en vooral, hoe trad men tegen hen op?

Deze rondreizende tentoonstelling opent op 3 februari in het Nationaal Jenevermuseum in Hasselt. Met foto’s, geluids- en filmfragmenten, kleurrijke anekdotes, … neemt de tentoonstelling je mee in een spannend stuk geschiedenis, dat echt op gang kwam na de Belgische onafhankelijkheid in 1830. 

Bij de tentoonstelling wordt een publicatie uitgegeven waarin verschillende Nederlandse en Belgische specialisten vanuit evenveel perspectieven de illegale praktijken van alcoholsmokkel en sluikstokerij tijdens de twintigste eeuw belichten. De publicatie is te koop voor 28 euro op de verschillende museumlocaties en in de boekhandel.

Meer informatie:
Nationaal Jenevermuseum Hasselt, Witte Nonnenstraat 19, 011 23 98 60, www.jenevermuseum.be

 

  Vorming beheerders erfgoedcollecties

Ook in 2013 organiseert het PCCE een reeks vormingsdagen rond erfgoedcollecties en depotwerking, een must voor iedereen die een erfgoedcollectie beheert. Dit jaar is er een basiscursus 'Behoud en Beheer van Erfgoed' op 11, 18 en 25 maart. Voor gevorderden is er de cursus 'In Goede Handen'.

Meer info vind je via de webiste van het PCCE en Faro.

 

In deze nieuwsbrief communiceert de Erfgoedcel Hasselt over de activiteiten en het beleid van de Hasseltse erfgoedorganisaties. Opmerkingen en items voor volgende nieuwsbrieven mogen bezorgd worden aan erfgoedcel@hasselt.be. Indien u meent dat de gegevens onjuist of onvolledig zijn, of dat bepaalde rechten zijn geschonden, dan vernemen wij dit graag zo snel mogelijk.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf u dan hier uit of mail naar erfgoedcel@hasselt.be met vermelding 'uitschrijven nieuwsbrief'.
Erfgoedcel Hasselt
Groenplein 1 - 3500 Hasselt
T +32 11 23 96 96 - F +32 11 23 95 36
erfgoedcel@hasselt.be - www.erfgoedcelhasselt.be
Stad Hasselt Vlaamse Overheid
Uitschrijven
Archief