Print Erfgoedveld Hasselt >> Hasselt >> Veldeke Hasselt

Veldeke Hasselt

Veldeke Hasselt vzw – veríéneging virre bescherreming, behaag èn premeuse van ’t Hessels


Veldeke Hasselt is...
- een vzw die ijvert voor het behoud, de bescherming en promotie van het Hasselts dialect;
- stichtend lid van Variaties, koepelvereniging van dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen;
- een van de vijf West-Limburgse kringen van de Limburgse dialectkoepel Veldeke Limburg (11 kringen in Oost-Limburg; 5 in West-Limburg).

Veldeke Hasselt organiseert ...
- (Hessels gesproken) activiteiten voor zijn leden, zoals een nieuwjaarsreceptie, rondleidingen, een boottocht ...;
- maandelijks een “kalgroep”. Dat is een namiddagbijeenkomst waarop mensen over allerlei thema's in het Hessels kunnen converseren;
- lessen Hessels voor beginners, en vervolgcursussen voor de gediplomeerden “Hessels vir begènners”.

Veldeke Hasselt informeert...
- viermaal per jaar met een tijdschrift (“Hesselse Ka.l”), vol artikels in het Hessels;
- zijn leden met vrij geregelde e-mailberichten, vol nieuwtjes (het Hessels, de stad Hasselt, activiteiten van andere dialectgroepen, ...)

En verder...
Veldeke Hasselt geeft een “dieksjenèèr” en een “grammèèr” uit met als doel het dialect schriftelijk vast te leggen en te fungeren als handboek bij de lessen Hessels.
Veldeke Hasselt tracht het gebruik van het Hessels te propageren door het geven van lessen Hessels voor beginners.
Veldeke Hasselt ondersteunt alle verenigingen en particulieren die in welke zin dan ook ijveren voor het Hessels of met het Hessels bezig zijn. 


Lessen Hessels voor beginners


De lessen Hessels zijn als echte taallessen opgevat. Men zou op dezelfde wijze ook Frans, Engels, Duits, ... kunnen geven. De deelnemers ontvangen een syllabus. Grammèèr en dieksjenèèr worden als studiemateriaal gebruikt. Het is de bedoeling de cursisten zoveel mogelijk zelf aan bod te laten komen. Om die reden is het aantal deelnemers per lessenreeks beperkt. Men heeft er derhalve alle belang bij om op tijd in te schrijven.

Publicaties

• Hesselse Ka.l: tijdschrift van de vereniging; vier maal per jaar; abonnement inbegrepen in het lidgeld
• Dieksjenèèr van ’t Hessels, bewerkte en aangevulde vierde editie (2013): af te halen of in Standaard Boekhandel
• Grammèèr van ’t Hessels, herziene en uitgebreide tweede editie (2014): in voorbereiding

Lidmaatschap

Lidmaatschapsbijdrage (abonnement Hesselse Ka.l inbegrepen): 
Gewoon lid: € 10
Steunlid: € 10 of mieër
Jeugdlid (tot 25 joar): € 5
Buitenland: € 20

Bankrekening: BE91 9792 4634 8376

Administratieve gegevens
Veldeke Hasselt vzw
Sasput 6
3500 Hasselt
www.veldekehasselt.be
veldeke.hasselt@gmail.com


 
Titel:

Veldeke Hasselt vzw, vereniging voor de bescherming, het behoud en de promotie van het Hasselts dialect

E-mail:veldeke.hasselt@gmail.com
Website:www.veldekehasselt.be
Contactpersoon:Marco Clerinx, voorzitter
Developed by DigitalMind - Powered by eXopera
Erfgoedcel:Hasselt
Paginatitel:
Webadres:/product.php?lang=NL&prodid=175&catid=101&itemno=&pos=24