Print Erfgoedkring Herkenrode-Kuringen

Erfgoedkring Herkenrode-Kuringen

    Naar overzicht    

Missie:

kennisdeling, verzameling en ontsluiting van historische gegevens over Herkenrode en Kuringen en de betekenis daarvan in het Land van Loon en de Cisterciënzerorde.

Doelstellingen en activiteiten:

  • ijveren voor een bredere kennis van en belangstelling voor het culturele, landschappelijk, bouwkundig en historische patrimonium van de abdijsite Herkenrode en de directe omgeving, in het bijzonder in Kuringen-Tuilt-Stokrooie.
  • een documentatie aanleggen ter ondersteuning van de activiteiten van de vereniging
  • organiseren van voordrachten, lezingen, tentoonstellingen, etc. met betrekking tot feiten, figuren, gebeurtenissen in verband met het werkgebied
  • de studie van de plaatselijke geschiedschrijving en alle andere aspecten van de heemkunde zoals archeologie, familiekunde, natuurstudie, volkskunde, industriële archeologie op het regionale vlak, bevorderen
  • toegankelijke publicaties publiceren

 

Stichtende leden
André Convents, voorzitter, Luc Smeets, Marc Willems, Jef Berx,
Liesbet Beyen, Irene Bien, Frank Cleenders, Sonja Cosman, Luc Leën, Kris Leenaers, Lieve Peeters,

Lidmaatschap
De stichtende leden en de eventueel toetredende werkende leden dienen aangesloten te zijn als vrijwilliger bij Herkenrode vzw. Dit om verzekerd te zijn tegen ongevallen en te genieten van de voordelen van het vrijwilligersstatuut. De stichtende leden, werkende leden en de gewone leden betalen een jaarlijks lidgeld van € 5,00. Zij genieten jaarlijks volgende voordelen:
- een kortingsbon ter waarde van €5,00 op de publicaties van Herkenrode vzw
- gratis toegang tot de activiteiten van de Erfgoedkring Herkenrode-Kuringen
- elektronische nieuwsbrief van de Erfgoedkring

 

 

Werking

Alle uitgewerkte voorstellen met een financiële impact worden ter goedkeuring voorgelegd aan het dagelijkse bestuur van Herkenrode vzw

Het bestuur, in oorsprong bestaande uit de stichtende leden, komt maandelijks bijeen om haar werking te evalueren en bij te sturen en ook om de vriendschapsbanden te onderhouden die noodzakelijk zijn om de werking te stimuleren.

 

 

 

Middelen

In het kader van de ontwikkeling van de site en het vrijwilligerswerk zal Herkenrode vzw voor de Erfgoedkring huisvesting en werkingsmiddelen voorzien ( pc,...) binnen haar budgettaire mogelijkheden. Er wordt gezocht naar een opstartfinanciering.

Andre Convents
Luc Smeets
Marc Willems


 
Titel:Erfgoedkring Herkenrode-Kuringen vzw
Adres:Abdijsite Herkenrode
Herkenrodeabdij 4
3511 Kuringen–Hasselt
Contactpersoon:Luc Smeets (ondervoorzitter)
Contactadres:Abdijsite Herkenrode
Herkenrodeabdij 4
3511 Kuringen–Hasselt
Partner bij volgende projecten van de erfgoedcel:Erfgoeddag 2009
Erfgoedkring Herkenrode-Kuringen
Erfgoedkring Herkenrode-Kuringen
Developed by DigitalMind - Powered by eXopera
Erfgoedcel:Hasselt
Paginatitel:
Webadres:/product.php?lang=NL&prodid=289